Bemutatkozás

közjegyző

Dr. Nemcsik Orsolya közjegyző

Az Avasi Gimnáziumban töltött középiskolai évek után jogi tanulmányaimat a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végeztem, diplomámat „cum laude” minősítéssel szereztem. „A közjegyzői okirat, mint a közjegyző eljárásának produktuma” szakdolgozatomat jeles eredménnyel védtem meg. Egyetemi éveim alatt a Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában „A közjegyzői okirat, mint a közhitelesség garanciája” dolgozatommal első helyezést és előadói díjat nyertem, majd a XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában ezen dolgozatom külön díjban is részesült.

Diplomám megszerzését követően a Deák Ferenc Doktori Iskola PhD. képzésén vettem részt, ahol abszolutóriumot szereztem „jeles” eredménnyel.

A tudományos tevékenység mellett az encsi közjegyzői irodában közjegyzőjelöltként dolgoztam szakvizsgám megszerzéséig, majd közjegyzőhelyettesként kerültem felvételre a Miskolci Közjegyzői Kamara névjegyzékébe. Közjegyzői kinevezésemig dolgoztam helyettesként az encsi közjegyzői irodában.

Hivatásom gyakorlása során tapasztalataimat szakmai cikkekben foglaltam össze és volt lehetőségem szakmai rendezvényeken előadások megtartására is.

 • Közjegyzők közlönye: A közjegyzőség mint „bizalmi misszió”
 • ADVOCAT: Magánokirat vagy közokirat – Ügyvéd vagy közjegyző?
 • Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Díjnyertes TDK Dolgozatai 2003. Bíbor Kiadó: A közjegyzői okirat, mint a közhitelesség garanciája
 • Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai 7/2. Bíbor Kiadó: Prevenció a közjegyzői eljárásban – avagy közjegyzők a pénzmosás ellen
 • Jogelméleti Szemle: MEDIÁCIÓ, AVAGY KÖZJEGYZŐK „ÚJ” SZEREPBEN közokirat szerkesztés és hagyatéki eljárás a közvetítés tükrében
 • Collega 2006. évi 2-3. szám X. évfolyam: Az örökbefogadás öröklési jogi hatásai
 • Collega 2007. évi 2-3. szám XI. évfolyam: Közjegyzői közreműködés a társasági jogban, különös tekintettel az elektronikus cégeljárásra.
 • Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Doktori Iskola Doktoranduszok Fóruma – Miskolc
  • A közjegyzőség történelmi gyökerei – a latin közjegyzőség kialakulása
  • Az alkotmányos garanciák érvényesülése a közjegyzői eljárásban
  • A közjegyzői okiratok azonnali végrehajthatósága és annak gyakorlati aspektusai
  • A közjegyző, mint szabadfoglalkozású hivatásgyakorló – gondolatok a közjegyző „munkavállalói” és munkáltatói szerepköréről
 • Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója – Budapest
  • A latin típusú közjegyzőség – közokiratok az Európai Unióban
  • Az örökbefogadás öröklési jogi hatásai
  • Közjegyzői közreműködés a társasági jogban, különös tekintettel az elektronikus cégeljárásra.
 • A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság Jogi Munkabizottságának tevékenysége keretében megrendezésre kerülő Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktorandusz Konferencia – Debrecen
  • Az élettárs öröklési jogi helyzete a jelenlegi koncepciók valamint a hagyatéki eljárás és a bírói gyakorlat tükrében
  • Közjegyzők és közokiratok az Európai Unióban
 • Tavaszi Szél Konferencia – Kaposvár
  • Az örökbefogadás öröklési jogi hatásai 
 1. év december hó 14. napjától a Miskolc 2. számú székhelyre kerültem kinevezésre közjegyzőnek.